Vinařství Vitivinicola del Maipo

Celkem 240 ha vinohradů ve vlastnictví vinařství Vitivinicola del Maipo je kapénkově zavlažováno. Vinařství Vitivinicola del Maipo leží v údolí Maipo v srdci Chile. Údolí bylo vytvarováno řekou Maipo na její cestě z And do Tichého oceánu, půda okolí je proto kamenitá, snadno propustná, zavlažovaná vodou tekoucí z andských sněhů.

Na 1 ha je vysázeno 3800 keřů. Průměrný hektarový výnos je 12 tun. Hrozny vyzrávají na 26 – 28 stupňů, přepočteno na český normalizovaný moštoměr, což je podle našeho vinařského zákona řadí do kategorie “výběr z hroznů”. Vzhledem k absenci deště v době zrání a sklizně je možné omezit chemickou ochranu vinohradů na minimum a kvalita hroznů je každoročně vynikající.

Při výrobě vína jsou používány nejmodernější technologické procesy a zařízení. K šetrnému lisování jsou používány pneumatické lisy typu Bucher. Teplota kvašení rmutů a moštů v nerezových nádobách je kontrolována a regulována (tzv. řízené kvašení). Červené rmuty se nakváší až 14 dní pro maximální vyluhování barviv ze slupek bobulí. Každý jednotlivý krok procesu je přísně kontrolován.